Din roll

Det är ganska enkelt; ju mer du berättar och delar med dig, desto bättre blir vi. Därför är det viktigt att tänka på följande:

• Vi är noggranna och ambitiösa men inga tankeläsare. Därför behöver du vara tydlig för att inte bli besviken. Sekretess är väldigt viktigt och allt du berättar stannar mellan oss.

• Var nyfiken. Fråga efter mer information och be oss förklara våra rekommendationer.

• Vi strävar efter att undvika finansjargong men om vi någonsin säger något som är otydligt så påpeka det för oss. Din förståelse är av största vikt och kom ihåg att den enda “dumma frågan” är den som inte ställs.

• Låt det bli ett lagarbete. Ju mer vi jobbar tillsammans desto bättre kommer det att gå. Dessutom blir det roligare. Lyssna noga på våra rekommendationer men kom ihåg att alla beslut är dina. Se till att du känner dig bekväm med resultatet.