Logotyp för Kapitalinvest

Hållbara investeringar

Kapitalinvest ser hållbarhet som ett centralt element i vår investeringsfilosofi. Med ESG-kriterier som utgångspunkt i vårt erbjudande så bidrar vi till investeringar som beaktar internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Tillväxten inom hållbara investeringar har varit mycket stark och fortsatta utmaningar på klimatområdet talar för liknande utsikter framöver. 

Vår verksamhet har en relativt liten miljöpåverkan men vår uppfattning är att alla oavsett storlek måste ta sitt ansvar och förstå allvaret kring klimatfrågan. Kapitalinvest bidrar genom att lyfta fram hållbara investeringar och via vårt medlemskap i Swesif, Sveriges forum för hållbara investeringar: https://swesif.org/medlem/vara-medlemmar/. Swesif är ett intresseforum som syftar till att sprida, driva och höja kunskap om investeringar för en hållbar utveckling. Genom att vara medlem hos Swesif kan vi vara med och bidra i dialogen och vara delaktiga i att hitta lösningar på de utmaningar som vi står inför såväl lokalt som globalt.