Kapitalinvest är ett kunskapsföretag som metodiskt och långsiktigt arbetar med investerings- och pensionsrådgivning till företag och privatpersoner. Kapitalnytt är bolagets nyhetsbrev. Innehållet riktar sig till bolagets kunder med syftet att öka deras kunskapsnivå. Kapitalinvest vill ge läsaren möjlighet att enkelt tillgodogöra sig mer kunskap kring aktuella finansiella ämnen. Målsättningen med nyhetsbrevet är att kunderna ska få bättre förståelse för de finansiella marknaderna och göra samarbetet mer intressant och bättre för båda parter. Inget av det som skrivs här utgör investeringsrådgivning.

Blankning i fokus

Det obehagliga Coronavirusets framfart är en s.k. svart svan, oförutsedd händelse, som har skakat om finansmarknaderna. I samband med oförutsedda händelser dyker ofta begreppet blankning upp i finansiella medier. Blankning, även kallat kort position, innebär att man lånar ett finansiellt instrument, exempelvis aktier, och säljer sedan dessa i tron att kursen ska falla. Syftet är att … Fortsätt läsa Blankning i fokus

Guld i fokus

World Gold Council är en organisation som följer marknadsutvecklingen inom guldindustrin och de ger en bra och tydlig bild av hur guldmarknaden ser ut.

Lågräntemiljön i fokus

I dagsläget är det mer eller mindre gratis för de som har möjlighet att låna pengar då investerare godtar en mycket låg eller tom negativ ränta.

Svenska banker i fokus

De svenska storbankerna har stor lönsamhet inom svenska bolån. Finansinspektionen presenterar löpande bankernas bruttomarginal, bankernas faktiska utlåningsränta minus deras finansieringskostnad, som har ökat markant senaste åren.

Återköp av aktier i fokus

Ett aktiebolag kan dela ut pengar till sina aktieägare på tre sätt; traditionell vinstutdelning, inlösen och återköp av aktier. Återköp innebär att ett bolag köper sina egna aktier på börsen.

Minusräntan sätter nya rekord

Riksbankens reporänta, även kallad styrränta, är den ränta som bankerna kan låna eller placera i Riksbanken på sju dagar. Reporäntan är Riksbankens huvudsakliga penningpolitiska verktyg.

Kina vill inte vara som vi i väst

Handelskriget mellan USA och Kina trappades upp ytterligare när USA:s regering beslutade att sätta Huawei på en lista över utländska företag som kräver specialtillstånd för att kunna handla med amerikanska företag.

Centralbankerna är på väg att förändra kapitalismen

Det har nu gått ett decennium sedan Fed och andra centralbanker sänkte styrräntorna till noll- eller negativ ränta samt införde enorma likviditetsinjektioner i det globala finansiella systemet.

Ingen vinnare hittills i handelskriget

President Donald Trump hävdar att USA vinner sina handelskrig men statistiken visar att den amerikanska ekonomin hittills är nettoförlorare.