Kapitalinvest är ett kunskapsföretag som metodiskt och långsiktigt arbetar med investerings- och pensionsrådgivning till företag och privatpersoner. Kapitalnytt är bolagets nyhetsbrev. Innehållet riktar sig till bolagets kunder med syftet att öka deras kunskapsnivå. Kapitalinvest vill ge läsaren möjlighet att enkelt tillgodogöra sig mer kunskap kring aktuella finansiella ämnen. Målsättningen med nyhetsbrevet är att kunderna ska få bättre förståelse för de finansiella marknaderna och göra samarbetet mer intressant och bättre för båda parter. Inget av det som skrivs här utgör investeringsrådgivning.

Amazons intåg i Sverige

Amerikanska företag har stort fokus på kundupplevelsen.

Warren Buffett i fokus

Världens mest kända långsiktiga aktieinvesterare, Warren Buffet, har som första investeringsregel att aldrig förlora pengar. Hans andra regel är att aldrig glömma den första regeln.

Helikopterpengar i fokus

Den amerikanske ekonomen Milton Friedman myntade begreppet helikopterpengar år 1969 som innebär att staten ger kontanter till alla eller delar av medborgarna i landet för att öka köpkraften, stimulera konsumtionen och därmed mildra negativa effekter under ekonomiska kriser.

Bear market-rally i fokus

Coronavirusets utbredd är svårbedömd, inte minst i USA, vilket skapar oro i finansmarknaderna. Detta har skapat rekordhög volatilitet i aktiemarknaden. Volatilitet indikerar hur mycket priset på en tillgång, aktier och andra finansiella tillgångar, fluktuerar kring sitt medelvärde. Det används för att mäta marknadsrisken hos en finansiell tillgång. Det handlar om variationen, inte riktningen, på priset på den … Fortsätt läsa Amazons intåg i Sverige

Blankning i fokus

Det obehagliga Coronavirusets framfart är en s.k. svart svan, oförutsedd händelse, som har skakat om finansmarknaderna. I samband med oförutsedda händelser dyker ofta begreppet blankning upp i finansiella medier. Blankning, även kallat kort position, innebär att man lånar ett finansiellt instrument, exempelvis aktier, och säljer sedan dessa i tron att kursen ska falla. Syftet är att … Fortsätt läsa Amazons intåg i Sverige

Guld i fokus

World Gold Council är en organisation som följer marknadsutvecklingen inom guldindustrin och de ger en bra och tydlig bild av hur guldmarknaden ser ut.

Lågräntemiljön i fokus

I dagsläget är det mer eller mindre gratis för de som har möjlighet att låna pengar då investerare godtar en mycket låg eller tom negativ ränta.

Svenska banker i fokus

De svenska storbankerna har stor lönsamhet inom svenska bolån. Finansinspektionen presenterar löpande bankernas bruttomarginal, bankernas faktiska utlåningsränta minus deras finansieringskostnad, som har ökat markant senaste åren.

Återköp av aktier i fokus

Ett aktiebolag kan dela ut pengar till sina aktieägare på tre sätt; traditionell vinstutdelning, inlösen och återköp av aktier. Återköp innebär att ett bolag köper sina egna aktier på börsen.