Logotyp för Kapitalinvest

Amazon i fokus

6/12/2017

Amazons VD, Jeff Bezos, varnade en gång i tiden småsparare för att äga Amazon-aktien genom att säga ”vi är inte en aktie som du ska äga om du vill sova gott på nätterna”. Aktien hade då år 2001 fallit 90 procent när IT-bubblan sprack. Otänkbart då var att många idag av olika anledningar ligger sömnlösa p.g.a. av samma aktie. Bolaget sprider ut sina tentakler genom bl.a. robotar som ersätter arbetare, webbsidor som bidrar till utbredd butiksdöd och mikrofoner som avlyssnar våra konversationer. Amazon-aktien var värd strax under 6 dollar 2001 och har idag passerat en värdering på 1 100 dollar. Det finns endast ett fåtal företag i världen som har mer än 160 miljarder dollar i årliga intäkter men inget av dessa lyckas åstadkomma en årlig tillväxt på över 20 procent.  Det senaste kvartalet växte Amazon med 34 procent och prognosen för fjärde kvartalet ligger på 28–38 procents tillväxt. Walmart har intäkter på över 500 miljarder dollar vilket känns ohotat men om Amazon bibehåller nuvarande tillväxttakt så kommer det bli världens största företag mätt i intäkter om fem år. Amazons tillväxttakt och dominans har öppnat diskussion om nuvarande lagstiftning bör skrivas om för att överensstämma med den nya internetåldern.

Det online-återförsäljande bolagets enormt kraftiga expansion inom nya affärsområden såsom livsmedel, kreditgivning till småföretagare och leveransservice samt dess kontroll av data från miljontals olika tredjepartsförsäljare som använder plattformen, har skapat diskussion om framtida problem med gällande konkurrenslagar. Amazon är ohotade i sin cross-marknadsföring, dominant aktör inom produktsökning, molntjänster och samtidigt en oslagbar plattform för försäljare att nå ut till sina kunder. Förra året gjordes 55 procent av alla produktsökningar via Amazon som därmed var ”större” än Google. Amazon startade med att sälja enbart böcker på nätet. Idag erbjuder Amazon 400 miljoner olika produkter som bl.a. inkluderar deras egna batterier, tröjor och våtservetter. Amazon siktar på försäljningsrekord i år med en prognos på 173 miljarder dollar i försäljning vilket skulle innebära en fördubbling jämfört med 2014. De har för närvarande 542 000 anställda vilket är dubbelt så många som de hade i mitten på 2016.  

En del hävdar att Amazon är alltför framgångsrika och att deras plattform används som gatekeeper och stänger ute nya aktörer som vill in på olika marknader. Den maktfulla plattformen är ett problem även om konsumenten inte nödvändigtvis drabbas av högre kostnader. Amerikansk lagstiftning förbjuder inte monopol så länge positionen uppkommer på legitimt sätt. Det är dock inte tillåtet för företag att utnyttja sin dominans i en marknad för att kunna kontrollera en annan. Sedan 2005 har Amazon förvärvat ett 60-tal företag. Frågan som alltfler ställer sig är om Amazon på sikt bör delas upp tvångsvis av politiker till undvikande av en bred monopolistisk spridning.  


Vänliga hälsningar,

Jonas Ljung, Kapitalinvest

På Kapitalinvest sätter vi kunden i fokus, läs mer om Private Banking och våra övriga tjänster.