Logotyp för Kapitalinvest

Bear market-rally i fokus

25/3/2020

Coronavirusets utbredd är svårbedömd, inte minst i USA, vilket skapar oro i finansmarknaderna. Detta har skapat rekordhög volatilitet i aktiemarknaden. Volatilitet indikerar hur mycket priset på en tillgång, aktier och andra finansiella tillgångar, fluktuerar kring sitt medelvärde. Det används för att mäta marknadsrisken hos en finansiell tillgång. Det handlar om variationen, inte riktningen, på priset på den underliggande tillgången. En aktie med hög volatilitet har en stor (positiv eller negativ) avvikelse från sitt medelvärde och en aktie med låg volatilitet har en liten (positiv eller negativ) avvikelse från sitt medelvärde.

Chicagobörsen började mäta prissättningen på köp- och säljoptioner mot S&P 500 Index i början på 1990-talet. Chicago Board Options Exchange Volatility Index, eller VIX-index, beräknas genom att använda priserna för optioner på S&P 500 som förfaller de nästkommande 30 dagarna och därigenom få en siffra på marknadens förväntade volatilitet. Om investerare förväntar sig att S&P 500 kommer fluktuera ca 1 procent i genomsnitt den nästkommande månaden kommer VIX-nivån vara ca 20, vilket är det ungefärliga långsiktiga medelvärdet, medan en nivå kring 40 indikerar 2-procentig förändring. När marknaden tror på högre framtida rörelser på optioner stiger VIX-index och när marknaden tror på lägre rörelser sjunker VIX-index. Den 16 mars i år noterades VIX-index på ny rekordnivå: 82,69. Den högsta nivån för VIX-index under finanskrisen var den 21 november 2008 och noterades till 80,74.

Turbulent marknad

Aktiemarknaden var mycket turbulent under förra handelsveckan. S&P 500 index, som utgör ca 80 procent av det totala börsvärdet i USA, inledde med en nedgång på 3 procent under måndagen. Samma dag gav den amerikanska centralbanken, Fed, besked att de stödköper statsobligationer och hypotekslån med obegränsade belopp för att hålla lånefinansieringskostnader på låg nivå. Vidare godkände den amerikanska senaten ett stödpaket omfattande 2 biljoner dollar. Kombinationen av dessa två historiska likviditetsinjektioner i marknaden resulterade i att den amerikanska aktiemarknaden steg närmare 20 procent på tre handelsdagar. För att sätta det i perspektiv så är det en normal, förväntad, börsuppgång under en tvåårsperiod.

Bear market-rally

Bear market eller baisse-marknad uppstår när marknaden fallit 20 procent från sin tidigare toppnotering och befinner sig i en negativ trend. Ett s.k. bear market-rally är en skarp, kortsiktig, uppgång i aktiemarknaden under en kort period, några dagar eller veckor, för att sedan falla ner till nya, lägre, nivåer. Det är vanligt att investerare tolkar ett bear market-rally som att marknaden har bottnat men det är ofta en falsk indikation på att den negativa trenden i marknaden är bruten. Fenomenet skapar möjlighet för professionella aktörer så som ”daytraders” att tjäna pengar kortsiktigt i skarpa upp- och nedgångar. Det är dock förknippat med mycket hög risk.

Förra veckans kraftiga uppgång i amerikanska aktiemarknaden kan nog klassificeras som ett bear market-rally. Det är nämligen fortfarande oklart hur stor ekonomisk skada coronaviruset kommer ha på ekonomin och både aktie- och kreditmarknaden står inför stora utmaningar och risker i form av bl.a. kraftigt minskade bolagsvinster och nedgraderingar i kreditbetyg.

Analytiker spår att den amerikanska aktiemarknaden kan komma att falla ytterligare från nuvarande nivåer den närmaste tiden. Förr eller senare så vänder marknaden när myndigheter i olika länder upplever att man har fått kontroll på coronaviruset. Då kommer sannolikt en bred uppgång som stöds av låga energipriser, historiskt låga räntor (som förmodligen faller ytterligare) och bazooka-effekter genom stimulansprogram från världens alla hörn. Den närmaste tiden kommer dock troligtvis fortsatt vara turbulent.  

Vänliga hälsningar,

Jonas Ljung
VD, Kapitalinvest

På Kapitalinvest sätter vi kunden i fokus, vi erbjuder bland annat Private Banking och investeringsrådgivning.