Logotyp för Kapitalinvest

Börsturbulens i fokus

30/10/2018

Den senaste tidens börsturbulens kan eskalera ytterligare framöver. Handelskonflikten mellan USA och Kina blir allt större och om inte förhandlingen i november mellan presidenterna Trump och Xi Jinping når en lösning förväntas USA införa ytterligare tariffer, tullar, till ett värde av 257 miljarder dollar på kinesiska varor i december. Amerikansk export minskar p.g.a. den allt starkare dollarn i kombination med handelskriget. Dollarvärdet på varor som drabbas av tariffer kan nå nivåer som resulterar i recession.

Fed förväntas samtidigt fortsätta höja räntan. Representanter från Fed har indikerat att de kan komma att genomföra ytterligare en räntehöjning i december och väntas fortsätta på den inslagna banan av räntehöjningar nästa år. Det välkomnas inte av Trump som tycker att räntehöjningarna är för aggressiva och hävdar att Fed kan komma att bromsa ekonomin och har kallat centralbanken för det största hotet mot ekonomin. Han har tydligt markerat sitt missnöje och bl.a. kallat Fed-chefen, Jerome Powell, som han för övrigt själv har utnämnt, för ”loco” som betyder galning på spanska. Detta är anmärkningsvärt på olika sätt och inte minst med tanke på att den amerikanska centralbankens huvuduppgift är att balansera ekonomin. Utspelet skapar viss förvirring och riskerar att minska förtroendet för både presidenten och Fed vilket kan leda till ytterligare osäkerhet bland investerare. Trump har nämnt att han inte bestämt sig huruvida han vill ersätta Powell framöver men om han väljer att göra det så kommer det sannolikt leda till ytterligare turbulens i de finansiella marknaderna och resultera i negativ utveckling för aktier, obligationer och dollarn. Den amerikanska ekonomin är för närvarande mycket stark och arbetslösheten noteras till 3,7 procent vilket är den lägsta på 49 år. Bristen på arbetskraft driver upp lönerna och risken för överhettning i ekonomin talar för framtida räntehöjningar.

Avkastningskurvan kan invertera, flytta om, där korta räntan blir högre än den långa räntan de kommande månaderna. En s.k. inverterad avkastningskurva tenderar att tolkas som ekonomisk avmattning och är ofta en recessionsindikator mot bakgrund av att det skett innan varje recession de senaste 50 åren. Den senaste recessionen i USA, som varade mellan december 2007 och juni 2009, inträffade för snart elva år sedan. Man brukar säga att börsen ofta ligger 6–12 månader före konjunkturen.

Warren Buffet, världens mest kända långsiktiga aktieinvesterare, har som första investeringsregel att aldrig förlora pengar. Hans andra regel är att aldrig glömma den första regeln. Det är dock regler som han själv gjort undantag från. Vid två tillfällen sedan 1999 har hans aktieinnehav förlorat ca 50% av sitt värde. Vad Buffet antagligen vill säga med sina regler är att man inte alltid bör försöka undvika en kraftig korrigering i aktiemarknaden utan snarare undvika att gripas av panik och ta ut pengarna vilket resulterar i realiserade förluster. Hans investeringsstrategi vid kraftiga nedgångar har varit att ha is i magen och även passa på att köpa mer aktier när de rasat kraftigt och därigenom fortsatt tjäna pengar långsiktigt. Många investerare tenderar att agera annorlunda och grips av panik och tar ut de pengar som finns kvar. Det är ett högst mänskligt men oklokt beteende som ofta resulterar i riskaversion vilket gör att investeraren står vid sidlinjen under delar av efterföljande marknadsuppgång.

En del investerare har merparten av sina tillgångar exponerade mot aktier och aktiefonder. Att enbart investera i ett tillgångsslag, exempelvis enbart i aktier, är förenat med hög risk. Det investerade kapitalet kan stiga såväl som sjunka kraftigt under korta tidsperspektiv. Historiskt har aktier gett bäst avkastning på lång sikt samtidigt har tillgångsslaget haft störst värdeförändring på kort sikt. Om man exempelvis investerat i en aktie som tappar 50% så krävs det en uppgång med 100% för att komma tillbaka på samma nivå som innan nedgången. För att lyckas skapa en bra avkastning över tid så bör man alltså, naturligtvis, försöka undvika stora förluster. Skulle man dock hamna i en marknadssituation där portföljen sjunker kraftigt på kort tid så bör man, om man har möjlighet såväl tidsmässigt som ekonomiskt, fortsätta investera pengar. Bland det mest förödande man kan göra, när det gäller portföljens långsiktiga utveckling, är att plocka ut pengar efter ett ras och stå vid sidlinjen när marknaden vänder uppåt igen.

Vänliga hälsningar,

Jonas Ljung
VD, Kapitalinvest