Logotyp för Kapitalinvest

Europa i fokus

19/5/2017

Storbritanniens premiärminister Theresa May väntas officiellt inleda processen att lämna EU på onsdag i nästa vecka. Detta innebär även att Storbritannien senast i juli 2019 inte längre är en del av EU. Problemen kring skilsmässan är många men går att lösa om båda parter håller sig till principen att Brexit inte ska användas som en möjlighet för EU att tjäna snabba pengar och att Storbritannien låter bli att försöka lägga för stor del av kostnaden i knät på EU. Storbritannien ska naturligtvis betala kostnaden som uppstår i samband med deras utträde men EU bör inte addera kostnader för att Storbritannien ska få tillträde till den inre marknaden. De första 18 månaderna väntas ägnas till att hitta en lösning på hur proceduren kring utträdet ska se ut och inte nödvändigtvis inkludera ett handelsavtal. En del hävdar att EU har överläge i förhandlingen men man bör komma ihåg att Storbritannien är en betydelsefull partner för EU, inte minst inom säkerhets- och försvarsfrågor. Deras ekonomiska inflytande i G7- och G20-länderna kommer inte heller försvinna efter Brexit. Det sannolika är att parterna kommer överens då båda sidor har mer att förlora än att vinna.

Marine Le Pen, en av kandidaterna i det franska presidentvalet, har som vallöfte att Frankrike ska lämna euron samt att det ska anordnas en Frexit-omröstning om hon vinner vilket skapar oro i marknaden. Le Pen förväntas gå vidare till andra valomgången men har för närvarande, enligt opinionsmätningar som visserligen har varit allt annat än korrekta de senaste valen, endast 25 procents sannolikhet att bli Frankrikes nästa president. Marknaden underskattade kraftigt populister under förra året och det finns en politisk riskpremie om man investerar i europeiska aktier. Det verkar dock som att marknaden är överdrivet rädda för populisternas chanser att vinna val. Premien är för stor vilket gör att Europa ser köpvärt ut.

Europeiska aktier har kraftigt underpresterat amerikanska aktier de senaste nio åren och exempelvis har MSCI USA Index stigit med 105 procent mer än MSCI Europe Index mätt i dollartermer. Europeiska aktier har inte varit så här billiga i jämförelse med amerikanska aktier på närmare 40 år. Den förväntade ökningen i global ekonomisk tillväxt och inflation gynnar europeiska bolag vars vinster till närmare hälften härleds utanför Europa. Företagsvinsterna har bottnat och förväntas öka dubbelsiffrigt för första gången sedan 2010. Bank of America Merrill Lynch spår vinsttillväxt på 11 procent under 2017 och 8 procent under 2018 tack vare återhämtning i råvarupriser, fortsatt expansiv penningpolitik och en lågt värderad euro. De senaste årens prispress på europeiska producenter är på väg bort. Volym, marginaler och lönsamhet förväntas återvända till företagen som de senaste åren fokuserat på att kapa sina kostnader.

Den politiska risken under 2017 i Europa är uppenbar men en kvalificerad gissning är att Le Pen inte vinner valet, Grekland återigen undviker en statsbankrutt, italienska banker hankar sig framåt och Merkel vinner det tyska valet och förlänger sin position som eurozonens ledare.

Vänliga hälsningar,

Jonas Ljung
VD, Kapitalinvest