Logotyp för Kapitalinvest

Europeiska aktier i fokus

22/6/2017

En aktiekurs innefattar många olika saker men i huvudsak så handlar det om priset på lönsamhet. De senaste årens svala intresse för europeiska aktier kan härledas till den nästintill obefintliga lönsamheten i europeiska företag. Europa har nu återhämtat sig på bred front samtidigt som de politiska riskerna hittills inte har skapat några större problem. Handel är nyckeln till framgång för ekonomin i eurozonen. Under 2016 stod exporten för 47 procent av BNP. Ökad global ekonomisk tillväxt och handel gynnar bolagen då vinsterna härleds till hälften utanför Europa. Lönsamheten i europeiska bolag är nu på högsta nivån på över fem år. Det som driver lönsamheten är ökad försäljning snarare än kostnadsbesparingar vilket varit fallet under tidigare år. Företagens volym och marginaler, som tidigare varit under press, ökar. Konfidensindex pekar uppåt i takt med ökad global handel och tillsammans med fortsatt expansiv penningpolitik från ECB väntas marginalerna stiga ytterligare framöver.

Det råder ökad framtidstro inom eurozonen och jobbskapande ligger på den högsta nivån på över 9 år. Företagsvinsterna förväntas öka dubbelsiffrigt för första gången sedan 2010. Vinsttillväxten spås landa kring 11 procent under 2017 och 8 procent 2018. Europeiska aktievärderingar är samtidigt betydligt lägre än amerikanska aktievärderingar vilket bidrar till det allt större intresset för att investera i europeiska aktier. Inflöden i amerikanska aktier var i mitten på maj i år på 9-års lägsta medan inflöden i europeiska fonder noterades på den högsta nivån på 5 år. Den positiva lönsamhetstrenden märks inte minst i Spanien. Banco de España mäter kvartalsvis ca 900 stora företag och dessa företag utgör ca 13 procent av det totala värdeskapandet i landet. Den genomsnittliga nettointjäningen för dessa företag var 11,3 procent under 2015 och landade på hela 32,2 procent under 2016.

Politiska risken i Europa kvarstår men har hittills visat sig överdriven. Det är naturligtvis svårt att förutse när den uppåtgående marknaden når sitt slut men historiskt tenderar den att hålla i sig så länge ekonomin och hushållskonsumtionen befinner sig på bra nivåer. Den globala tillväxten ökar och hushållskonsumtionen är fortsatt stabil i västvärlden. Nästa förväntade steg i europeiska utvecklingen är att priset på lönsamhet (aktiekurser) ska stiga.

Vänliga hälsningar,

Jonas Ljung
VD, Kapitalinvest