Logotyp för Kapitalinvest

Guld i fokus - Maj 2019

5/2/2019

World Gold Council är en organisation som följer marknadsutvecklingen inom guldindustrin och de ger en bra och tydlig bild av hur guldmarknaden ser ut. Här lämnas en summering av deras rapport gällande utbud och efterfrågan på guld under 2018.

Utbudet steg till 4490 ton vilket var en ökning med 1% jämfört med 2017. Gruvproduktionen slog nytt rekord och landade på 3 347 ton. Efterfrågan på guld ökade till 4345 ton vilket var en ökning med 4% jämfört med 2017. Centralbankerna bidrog till ökningen när de köpte mer guld på årsbasis än vad de gjort de senaste 50 åren. Efterfrågan på guld delas upp i nedan angivna kategorier.

Smycken (50,6%)
Den globala efterfrågan på guldsmycken var oförändrad under 2018 och noterades på 2200 ton. Kina och Indien, de två största marknaderna, stod för ca 58 procent. I Kina ökade efterfrågan med 3 procent och Indien såg en marginell minskning. Efterfrågan steg på den amerikanska marknaden och landade på den högsta nivån sedan 2009.

Investeringar (26,7%)
Investeringsefterfrågan landade på 1159 ton vilket var en minskning med 7% jämfört med 2017. Årligt inflöde i ETF:er, börshandlade fonder, sjönk till 69 ton vilket var en minskning med hela 200% jämfört med 2017. Investeringar i guldtackor och mynt ökade med 4% under året. Kinesisk efterfrågan landade på 304 ton vilket var en minskning med ca 1% jämfört med året innan. Kina är fortsatt världens största marknad när det gäller guldtackor och mynt.

Centralbanker (15%)
Centralbankerna köpte mer guld på årsbasis än vad de gjort de senaste 50 åren och efterfrågan steg med 74 procent under 2018. Det var även det nionde året i rad av nettoköp av guld av centralbanker som sammanlagt noterades till 651 ton. Världens centralbanker har idag sammanlagt ca 34 000 ton guld. Nettoköpen dominerades av Ryssland som köpte 274 ton guld under 2018. Köpen finansierades från försäljning av amerikanska statspapper. Det är den högsta årliga nettoköpssiffran hittills och det var fjärde året i rad som Ryssland köpte över 200 ton guld. Den ryska guldreserven har ökat med 1726 ton de senaste tretton åren och landade på 2113 ton guld i slutet på 2018.

Teknologi (7,7%)
Efterfrågan på guld som används inom teknologi ökade marginellt och noterades kring 334 ton vilket var den högsta nivån sedan 2014. Elektronikindustrin bidrog till ökningen där efterfrågan inom hemelektronik och bilindustrin var störst.

Summering av 2018 (jämfört med 2017)

  • Guldpriset sjönk med 1,5%.
  • Totalt utbud var 4490 ton vilket var en ökning med 1%.
  • Total efterfrågan var 4345 ton vilket var en ökning med 4%.
  • Efterfrågan på smycken var i princip oförändrat och landade på 2200 ton.
  • Investeringsefterfrågan minskade med 7%.
  • Centralbankernas efterfrågan ökade med hela 74%.
  • Efterfrågan inom teknologisektorn ökade marginellt och noterades kring 334 ton.


Vänliga hälsningar,

Jonas Ljung
VD, Kapitalinvest