Logotyp för Kapitalinvest

Handelskrig i fokus

26/3/2018

Handelskrig innebär att man inför åtgärder som syftar till att skada ett annat lands handelsförbindelser för att sätta det landet under ekonomisk press. I förra veckan meddelade Trump ett förslag om tullar på import av kinesiska produkter för ca 50 miljarder dollar och nämnde att det är en hämndaktion mot Kina för deras stölder av immateriella rättigheter de senaste decennierna. Trump twittrade om handelskrig den 2 mars i år där han bl.a. skrev att handelskrig är bra och lätta att vinna. Han är av uppfattningen att USA har alldeles för många dåliga handelsavtal med andra länder. Hans fokus är att försöka minska USA:s handelsunderskott. USA:s import är för närvarande flera hundra miljarder dollar större per år än landets export. Trump väntas även ge finansdepartementet i uppdrag att föreslå åtgärder som ska minska möjligheten till kinesiska investeringar i USA och USA väntas även stämma Kina i Världshandelsorganisationen, WTO, som Trump tycker har behandlat USA orättvist i tidigare tvister. Hur USA:s stämningsansökan kommer att se ut är oklart men Trump tycker att WTO har varit en katastrof ur amerikansk synvinkel. Införandet av tullar och tariffer har huvudsakligt fokus på att skydda immateriella rättigheter och minska påstådda stölder av sådana, huvudsakligen från Kina. Jacob Wallenberg, ordförande i Investor, träffade Trump i början på mars i år och kommenterade mötet efteråt med att Trump är en president som är väldigt bestämd, har väldigt klara åsikter, driver dessa väldigt hårt och att han är annorlunda.  

Det tog bara några timmar efter Trumps besked innan Kina presenterade motåtgärder i form av tullar för ca 3 miljarder dollar på bl.a. amerikanska stålrör, frukt och vin. Kina har uttryckt ett starkt missnöje kring de föreslagna tullarna och utesluter inte att Kina kan komma att minska köp av amerikanska statspapper och att Kina, enligt uttalande från deras ambassad i Washington, kommer att kämpa till slutet för att försvara sina legitima intressen med alla åtgärder som krävs till följd av ett handelskrig.

Vad är protektionism och är det bra för ekonomin?

Protektionism är importbegränsning genom handels- och industripolitiska åtgärder, t.ex. tullar och importkvoter, avsedda att ge producenter inom det egna landet konkurrensfördelar gentemot utländska producenter. Men outsourcing till utlandet, även kallat offshoring, är nödvändigt för människors utveckling och bör ses som en stafettpinne som lämnas över från ett land till ett annat som befinner sig längre ner i utvecklingsspiralen för att de båda ska kunna fortsätta att utvecklas till det bättre. De sektorer som inte längre kan konkurrera bör inte få statligt stöd för att fortsätta sin verksamhet. Istället bör landet vidareutbilda människor som förlorar sina jobb i en sektor till sektorer i ekonomin där landet är konkurrenskraftigt. Fokus ska hela tiden vara på att utveckla de delar av ekonomin där man är konkurrenskraftig. Detta gäller alla länder, oavsett var de befinner sig i utvecklingsspiralen. Ironiskt nog lever vi numera i en värld där USA bedriver, och avser att öka, en protektionistisk politik. Mer än 95 procent av världens konsumenter bor dock utanför USA. Det är lönlöst att försöka återskapa myten av att USA är oövervinneligt och oberoende världen i övrigt.

Vem vinner ett handelskrig?

Om man lutar sig mot historien så finns det ingen vinnare. När president George W. Bush införde ståltariffer år 2002 så förlorade landet ca 200 000 arbetstillfällen varav ca 13 000 i stålindustrin. Bush’s tariffer kostade enligt Peterson Institute for International Economics ca 400 000 dollar för varje räddat jobb inom stålindustrin. De flesta är överens om att handelskrig inte är bra för något land och Bloomberg Economics estimerar att ett utvecklat handelskrig skulle kunna innebära förlorad handel i världsekonomin till ett värde av ca 470 miljarder dollar fram till år 2020.


Vänliga hälsningar,

Jonas Ljung, Kapitalinvest

På Kapitalinvest sätter vi kunden i fokus, läs mer om Private Banking och våra övriga tjänster.