Logotyp för Kapitalinvest

Kapitalbevaring i fokus

28/6/2017

Warren Buffet, världens mest kända långsiktiga aktieinvesterare, har som första investeringsregel att aldrig förlora pengar. Hans andra regel är att aldrig glömma den första regeln. Det är dock regler som han själv gjort undantag från. Vid två tillfällen sedan 1999 har hans aktieinnehav förlorat ca 50% av sitt värde. Vad Buffet antagligen vill säga med sina regler är att man inte alltid bör försöka undvika en kraftig korrigering i aktiemarknaden utan snarare undvika att gripas av panik och ta ut pengarna vilket resulterar i realiserade förluster. Hans investeringsstrategi vid kraftiga nedgångar har varit att ha is i magen och även passa på att köpa mer aktier när det rasat kraftigt och därigenom fortsatt tjäna pengar långsiktigt. Många investerare tenderar att agera annorlunda och grips av panik och tar ut de pengar som finns kvar. Det är ett högst mänskligt men oklokt beteende som ofta resulterar i riskaversion vilket gör att investeraren står vid sidlinjen under delar av efterföljande marknadsuppgång.

En del investerare har merparten av sina tillgångar exponerade mot aktier och aktiefonder. Att enbart investera i ett tillgångsslag, exempelvis enbart i aktier, är förenat med hög risk. Det investerade kapitalet kan stiga såväl som sjunka kraftigt under korta tidsperspektiv. Historiskt har aktier gett bäst avkastning på lång sikt samtidigt har tillgångsslaget haft störst värdeförändring på kort sikt. Om man exempelvis investerat i en aktie som tappar 50% så krävs det en uppgång med 100% för att komma tillbaks på samma nivå som innan förlusten. För att lyckas skapa en bra avkastning över tid så bör man, naturligtvis, försöka undvika stora förluster. Skulle man dock hamna i en marknadssituation där portföljen sjunker kraftigt på kort tid så bör man, om man har möjlighet såväl tidsmässigt som ekonomiskt, fortsätta investera pengar. Bland det mest förödande man kan göra, när det gäller portföljens långsiktiga utveckling, är att plocka ut pengar efter ett ras och stå vid sidlinjen när marknaden vänder uppåt igen.

Man får ofta höra att man bör diversifiera sina tillgångar och inte lägga alla ägg i samma korg. Generellt och över tid är det naturligtvis klokt att diversifiera sin portfölj med olika tillgångsslag. Historiskt har det visat sig att man skapat riskreduktion om tillgångarna i portföljen haft låg korrelation till varandra. Under finanskrisen 2008 så föll dock de flesta tillgångsslag så som aktier, obligationer och råvaror kraftigt. I den krisen spelade korrelation mindre roll då förlusterna var betydande även i en diversifierad portfölj. Man bör komma ihåg att diversifiering inte är någon garanti för att undvika förluster under extrema marknadssituationer. Det är viktigt att fundera kring var man befinner sig i livet och hur mycket man kan hantera att förlora under en viss tidsperiod. Många som planerade att gå i pension kring 2008 tvingades förlänga arbetslivet flera år när stor del av deras kapital urholkades i finanskrisen.

Vänliga hälsningar,

Jonas Ljung
VD, Kapitalinvest

På Kapitalinvest sätter vi kunden i fokus, läs mer om Private Banking, investeringsrådgivning och våra övriga tjänster.