Kapitalinvest är ett kunskapsföretag som metodiskt och långsiktigt arbetar med investerings- och pensionsrådgivning till företag och privatpersoner. Kapitalnytt är bolagets nyhetsbrev. Innehållet riktar sig till bolagets kunder med syftet att öka deras kunskapsnivå. Kapitalinvest vill ge läsaren möjlighet att enkelt tillgodogöra sig mer kunskap kring aktuella finansiella ämnen. Målsättningen med nyhetsbrevet är att kunderna ska få bättre förståelse för de finansiella marknaderna och göra samarbetet mer intressant och bättre för båda parter. Inget av det som skrivs här utgör investeringsrådgivning.

Guld i fokus

World Gold Council är en organisation som följer marknadsutvecklingen inom guldindustrin och de ger en bra och tydlig bild av hur guldmarknaden ser ut. Här lämnas en summering av deras rapport gällande utbud och efterfrågan på guld under 2018.

Inverterad avkastningskurva i fokus

Finns det något mätinstrument som kan visa på sämre framtida ekonomiska tider eller rent av ett sätt att ta reda på när nästa recession inträffar? Det är de mest frekventa frågorna i dagens finansiella marknader. Svaret är nej. Men det finns en sak som enligt analytiker kommer nära och det är den amerikanska avkastningskurvan.

Börsturbulens i fokus

Den senaste tidens börsturbulens kan eskalera ytterligare framöver. Handelskonflikten mellan USA och Kina blir allt större och om inte förhandlingen i november mellan presidenterna Trump och Xi Jinping når en lösning förväntas USA införa ytterligare tariffer, tullar, till ett värde av 257 miljarder dollar på kinesiska varor i december.

Slutet på amerikansk högkonjunktur i fokus

Det mesta ser för närvarande bra ut i den amerikanska ekonomin. Under andra kvartalet i år steg företagens vinster med 24 procent i genomsnitt jämfört med fjolåret och företagens återköp av egna aktier steg med 50 procent. Tillväxten i ekonomin ökade med 4,1 procent.

Dollarns roll som världsvaluta i fokus

De senaste decennierna har dollarn varit en säker hamn i turbulenta perioder. När Lehman Brothers kollapsade år 2008 flydde investerare till dollarn som ironiskt nog indirekt belönade USA trots Wall Streets synder. Inget varar dock som bekant för evigt.

Amerikansk skuldsättning i fokus

Det amerikanska budgetunderskottet fortsätter att öka. Förra året landade underskottet på 665 miljarder dollar och i år, tack vare Trumps skattesänkningar i kombination med ökade offentliga utgifter, väntas underskottet stiga till över 800 miljarder dollar.

Priset på pengar i fokus

Under de senaste tio åren har priset på pengar varit i det närmaste noll, gratis. När så är fallet så stiger skulderna snabbt eftersom räntekostnaderna är låga och de flesta inte har några problem med att finansiera skulderna.

Kina i fokus

I början på mars beslutade Kinas parlament, Nationella Folkkongressen, att avskaffa begränsningarna för hur många mandatperioder som landets president kan sitta vid makten.

Handelskrig i fokus

Handelskrig innebär att man inför åtgärder som syftar till att skada ett annat lands handelsförbindelser för att sätta det landet under ekonomisk press.