Logotyp för Kapitalinvest

Säkerhetsfrågor i fokus

22/2/2017

Donald Trumps entré och Storbritanniens sorti tvingar EU till att öka investeringarna inom försvaret. NATO önskar att alla medlemsländer ökar sina försvarsutgifter och spenderar minst 2 procent av ländernas årliga ekonomiska utgifter på deras militär. Av de 28 NATO-medlemsländerna är det endast fem (USA, Grekland, Storbritannien, Estland och Polen) som uppnår 2-procentsmålet. Rysslands annektering av Krim har gjort att de baltiska länderna dubblerat sina försvarsutgifter. Frankrike avsätter för närvarande 1,8 procent och Tyskland endast 1,2 procent men båda länderna planerar att spendera mer de kommande åren och har även föreslagit att EU-medlemsländerna bör utöka sitt militära samarbete.

Trump har under sin presidentkampanj uttryckt att USA, som står för ca 70 procent av NATO:s totala försvarsutgifter, kan komma att låta bli att försvara NATO-medlemsländer som inte uppfyller 2-procentsmålet. Detta har fått NATO-chefen, Jens Stoltenberg, att uppmana europeiska medlemsländer att spendera minst 2 procent av BNP på försvaret för att säkra USA:s framtida militära stöd inom NATO. EU:s totala försvarsbudget under 2016 var 219 miljarder dollar, motsvarande 1,3 procent av BNP. Om alla EU-länder spenderar 2 procent av BNP på försvaret skulle budgeten utökas med 93 miljarder dollar.

Den digitala säkerheten är också ett aktuellt ämne. Cyberrelaterade skador beräknas kosta 6 biljoner (tolv nollor) dollar årligen år 2021. Det skulle innebära en fördubbling jämfört med 2015 års siffror. Företag och organisationer har börjat vakna till liv kring realiteten av cyberrelaterade skador som bl.a. omfattar förstörd datainformation, förlorad produktivitet, stöld av personlig- och finansiell information samt andra typer av bedrägerier etc. Många företag är försiktiga med att informera om hur de har blivit utsatta för cyberattacker och hur mycket investeringar de gör i cybersäkerhet i rädsla för att förlora anseendet samt för att undvika att dra åt sig uppmärksamhet hos cyberbrottslingar. Det finns dock en del företag som öppet redovisar sina siffror. J.P. Morgan Chase är ett exempel som har dubblerat sin årliga cybersäkerhetsbudget från 250 miljoner dollar till 500 miljoner dollar. Den senaste tidens uppgifter om att ryska hackare kan ha påverkat utgången i det amerikanska presidentvalet visar på att problemet inte enbart är isolerat till företag och organisationer utan även länder och dess säkerhet. Den amerikanska regeringen har ökat årlig budget från 14 miljarder dollar 2016 till 19 miljarder dollar 2017. Marknaden för cybersäkerhet ökar kraftigt. År 2015 investerades 75 miljarder dollar och år 2020 väntas det stiga till 170 miljarder dollar.

Avslutningsvis kan vi konstatera att generalsekreteraren i Kinas kommunistiska parti, Xi Jinping, verkar vara mer öppen till frihandel än ledaren för den fria världen. Under World Economic Forum-konferensen i Davos beskrev Xi Jinping protektionism som att stänga in sig i ett mörkt rum. Man stänger ute vind och regn men även solljus och luft. 2017 ser ut att bli ett intressant år.

Vänliga hälsningar,

Jonas Ljung
VD, Kapitalinvest