Logotyp för Kapitalinvest

Slutet på amerikansk högkonjuktur i fokus

20/8/2018

Det mesta ser för närvarande bra ut i den amerikanska ekonomin. Under andra kvartalet i år steg företagens vinster med 24 procent i genomsnitt jämfört med fjolåret och företagens återköp av egna aktier steg med 50 procent. Tillväxten i ekonomin ökade med 4,1 procent. Aktiemarknaden är på väg mot rekordnivåer och volatiliteten är låg. Trots alla positiva indikatorer så börjar mörka moln samla sig vid horisonten.

Tariffer eldar på tillväxten

Stor bidragande orsak till den starka tillväxten är rådande handelskrig som resulterat i att många företag fyller sina lager innan handelshinder träder i kraft. Varulagren fylldes på med ca 38 miljarder dollar under andra kvartalet i år vilket kan jämföras med ca 10 miljarder dollar totalt under de föregående två kvartalen. Lagren inom elektronikprodukter, maskinutrustning och motorfordon ökade mest vilket härleds till handelshinder.

Tariffer har hittills fokuserat på komponenter inom produktion som påverkar slutpriser på längre sikt. Men när tariffer införs på konsumentprodukter så får det en mycket snabbare effekt. Den 6 juli i år infördes de inledande tarifferna med 25 procents beskattning på kinesiska produkter, sammanlagt 34 miljarder dollar, som importeras i USA. Av dessa är endast 3 procent konsumtionsvaror. I det nya förslaget som omfattar tariffer på kinesiska produkter till ett värde av 200 miljarder dollar så är 33 procent konsumtionsvaror. En betydligt större procentsats av en ännu större siffra. Om listan sedan utökas med ytterligare 250 miljarder dollar av kinesiska produkter som är planerade, varav 60 procent är konsumtionsvaror, och Kina besvarar dessa så kommer priserna stiga ytterligare på importerade varor och driva upp inflationen. Investerare har varit positiva under sommaren men nedan fyra potentiella händelser kan få humöret att svänga om under hösten.

Ekonomiska tillväxten förväntas minska. Det tredje kvartalet kommer sannolikt inte ha samma starka utveckling som föregående kvartal. Under de senaste veckorna har sifforna för tillverkningsindustrin, servicesektorn, löneutveckling, hus- och bilförsäljning samt konsumentförtroendet varit en besvikelse.

Handelskonflikter med framför allt Kina kan eskalera. Amerikansk export minskar p.g.a. den allt starkare dollarn i kombination med handelskrig. Dollarvärdet på varor som drabbas av tariffer kan nå nivåer som resulterar i recession.

Fed förväntas fortsätta höja räntan. Representanter från Fed har indikerat att de kan komma att genomföra två räntehöjningar till i år och ytterligare två nästa år. En del investerare är skeptiska till det men den starka ekonomin och risken för överhettning talar för räntehöjningar. Avkastningskurvan kan invertera, flytta om, där korta räntan blir högre än den långa räntan de kommande sex månaderna. En s.k. inverterad avkastningskurva tenderar att tolkas som ekonomisk avmattning och är ofta en recessionsindikator mot bakgrund av att det skett innan varje recession de senaste 50 åren.

Amerikansk statsskuld och utgivning av nya statsobligationer stiger. Det årliga budgetunderskottet expanderar kraftigt och statsskulden kan överstiga 100% vid år 2020. Samtidigt minskar de statliga intäkterna p.g.a. skattelättnaderna. Om skuldprognoserna förvärras så kan räntorna stiga vilket leder till högre kostnad på kapital och lägre aktievärderingar.

Den senaste recessionen i USA, som varade mellan december 2007 och juni 2009, inträffade för över tio år sedan. Man brukar säga att börsen ofta ligger 6–12 månader före konjunkturen.

Vänliga hälsningar,

Jonas Ljung, Kapitalinvest

På Kapitalinvest sätter vi kunden i fokus, läs mer om Private Banking och våra övriga tjänster.