Logotyp för Kapitalinvest

USA i fokus

2/3/2018

Nye ordföranden i USA:s centralbank (Fed), Jerome Powell, indikerade nyligen att den amerikanska ekonomin nu är så pass stark att Fed kan komma att höja räntan vid fyra tillfällen från tidigare tre under 2018. Samtidigt ökar Fed takten med att minska sin balansräkning. I juni förra året meddelade Fed att de skulle minska sina innehav av Treasury securities (olika obligationsinstrument utgivna av den amerikanska staten) med 6 miljarder dollar i månaden och med ytterligare 6 miljarder dollar vid varje kvartal tills att de nått 30 miljarder dollar i månaden. Fed minskar även innehaven bland Mortgage-backed securities (olika former av hypotekslån med bostäder och fastigheter som säkerhet) med 4 miljarder dollar per månad och med ytterligare 4 miljarder dollar vid varje kvartal tills att de nått 20 miljarder dollar i månaden. I slutet på det här året kan man förvänta sig att Fed:s balansräkning minskat med 50 miljarder dollar i månaden och totalt med ca 600 miljarder dollar för helåret.

USA är inne i en lång expansionsfas och ekonomin närmar sig full sysselsättning. Styrkan i den ekonomiska statistik som publiceras utgör fortfarande motvikt till inflationsoron liksom de starka amerikanska rapporterna för det första kvartalet. Vinsterna som rapporterats hittills har slagit förväntningarna med omkring 5 procent i USA. Men det kan bli knepigare efter första kvartalet då marknaderna kan behöva smälta stigande kärninflation och sjunkande inköpschefsindex, ekonomiska överraskningar och möjligen vinstjusteringar. Det amerikanska aktieindexet S&P 500, som utgör ca 80 procent av USA:s börsvärde, har stigit med ca 300 procent sedan mars 2009. Klättrande aktier, stigande inflation, stramare penningpolitik, högre råvarupriser och högre volatilitet är, enligt Morgan Stanleys konjunkturcykel-modell, ett ganska normalt mönster i modellen och tecken på att vi kan befinna oss i slutet på cykeln.

En del investerare har merparten av sina tillgångar exponerade mot aktier och aktiefonder. Att enbart investera i ett tillgångsslag, exempelvis enbart i aktier, är förenat med hög risk. Det investerade kapitalet kan stiga såväl som sjunka kraftigt på kort tid. Historiskt har aktier gett bäst avkastning på lång sikt samtidigt har tillgångsslaget haft störst värdeförändring på kort sikt. Om man exempelvis investerat i en aktie som tappar 50% så krävs det en uppgång med 100% för att komma tillbaks på samma nivå som innan förlusten. Det är viktigt att fundera kring var man befinner sig i livet och hur mycket man kan hantera att förlora under en viss tidsperiod. Många som planerade att gå i pension kring 2008 tvingades förlänga arbetslivet flera år när stor del av deras kapital urholkades i finanskrisen.

Man brukar säga att börsen ofta ligger 6–12 månader före konjunkturen. Räntorna är inte på väg upp i dramatiskt snabb takt men de kan komma att påverka den ekonomiska tillväxten negativt och det finns en risk, eller möjlighet beroende på hur man ser det, att det påverkar aktiemarknaden tidigare. Det är alltid klokt att se över sin portfölj och bra att vara förberedd på en mer turbulent marknad framöver.


Vänliga hälsningar,

Jonas Ljung, Kapitalinvest

På Kapitalinvest sätter vi kunden i fokus, läs mer om Private Banking och våra övriga tjänster.