Logotyp för Kapitalinvest

Konstgalleri

Kapitalinvest har bl.a. samarbete med Belenius som är ett av Stockholms mest progressiva konstgallerier med flera internationellt etablerade konstnärer och ett brett kunnande inom modern konst. Tillsammans skapar vi ett konstgalleri på Kapitalinvests kontor med konstnärer som Baertling, Rodhe, Sam Francis mfl. Samarbetet inleddes med konstkvällar på temat konst som en del av portföljen och har utvecklats till en konstscen med väletablerade svenska och internationella konstnärer. Kapitalinvest anordnar konstkvällar för sina private banking-kunder där vi bl.a. bjuder in konstnärer som berättar om sitt konstnärskap och intressanta konstkännare som berättar om hur man kan investera i konst.

Konstgalleri på Kapitalinvest kontor
Tavla i konstgalleriet på Kapitalinvest kontor
Konstgalleri på Kapitalinvest kontor