Logotyp för Kapitalinvest

Rådgivning

Investeringsrådgivning

Vi erbjuder individanpassad rådgivning och tillgång till konkurrenskraftiga investeringsprodukter via premiumlösningar. Vi har lång erfarenhet av framtagande av skräddarsydda, villkorsdrivna, placeringar. Under våra möten går vi bland annat igenom er kunskap och erfarenhet av värdepappersaffärer, finansiella tillgångar, riskvilja, avkastningsmål och utbildar er kring olika finansiella instrument. Vi samlar sedan all information som ligger till grund för en genomgång av lämpliga rekommendationer som vanligtvis ges i ett tredje möte.

Väljer ni att bli kund så kommer vi sedan gemensamt fram till hur ofta och på vilket sätt ni vill ha uppföljning av era placeringar. Vi erbjuder löpande rekommendationer för investeringar, omallokeringsförslag, kontinuerliga portföljanalyser samt pensionsgenomgångar via telefon och e-post samt vid möten. Våra kunder får en bra överblick och kan följa utvecklingen på sina placeringar och pensionsförsäkringar via kundinloggning.

Pensionsrådgivning

Kapitalinvest har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva försäkringsdistribution avseende samtliga livförsäkringsklasser (direkt). Vi har tillgång till Tydligas upphandlade försäkringar och pensionsplaner som är mycket konkurrenskraftiga på den svenska marknaden. Om du är företagsägare kan vi även starta upp direktpension som vi erbjuder våra företagskunder som pensionslösning. Vår process till att bli kund startar ofta med ett introduktionsmöte där syftet är först och främst att vi ska lära känna varandra och ge er en bild av hur vi kan hjälpa dig och/eller ditt företag. Om allt känns bra bokar vi in ett nytt möte.  

Inför ett första rådgivningsmöte brukar vi inleda med att ta informationsfullmakt via fullmaktskollen.se, där vi är anslutet företag. Det är en kostnadsfri tjänst där du godkänner att vi – med hjälp av våra försäkringskoder hos olika försäkringsbolag – tar reda på hur din nuvarande pensionsbild ser ut. Ju mer information vi har, desto enklare för oss att ge lämpliga råd.  

Under pensionsgenomgången kommer vi bland annat att ge dig en sammanställning av dina befintliga pensionsförsäkringar, jämföra priser och försäkringsavgifter och se över flytträtter för försäkringarna. Utöver detta kan vi hjälpa dig att flytta och/eller samla ihop din tjänstepension på ett ställe om du så önskar. Våra kunder får en bra överblick och kan följa utvecklingen på sina pensionsförsäkringar och placeringar via kundinloggning.

Modern förvaltning

Vår filosofi baseras på modern kapitalförvaltning där vi – i vår strävan att öka transparens och minska intressekonflikter – enbart tar betalt av dig som kund baserat på nettolösningar genom exempelvis konsultarvode, rådgivningsavgift eller prestationsbaserat arvode. Vi tar inte emot några tredjepartsersättningar (kickbacks) vilka oavkortat går tillbaka till våra kunder. Filosofin grundar sig i vår anglosaxiska erfarenhet och från länder som arbetar på detta vis idag. Kapitalinvest är en av få aktörer i Sverige som använder nettobaserad rådgivning.