styrelsen

Jonas Höglund
Founding Partner

Jonas Höglund har över 13 års erfarenhet från den finansiella sektorn där han arbetat som Associate Sales, Senior Sales och Director Sales hos två fondkommissionärer i Sverige med huvudsakligt fokus på att sälja olika investeringsprodukter till finansiella rådgivare runt om i landet. Dessförinnan arbetade han som livförsäkringsmäklare hos New York Life Insurance Company i Texas där han bl.a. förmedlade liv-, äldrevårds- och olycksfallsförsäkring. Jonas var tennisstipendiat och har en BBA in Management with an International Business Concentration från University of Texas at San Antonio.

styrelsen

Jonas Ljung 
Managing Director & Partner

Jonas Ljung har över 12 års erfarenhet från den finansiella sektorn. Under åren 2007-2012 arbetade han i Storbritannien bl.a. på Deutsche Bank i London där han var Prime Broker åt några av världens största hedgefonder, däribland Paulson & Co, Two Sigma och Magnetar. Dessförinnan arbetade han i olika roller på Tilney, som idag har 55 kontor i Storbritannien och förvaltar över 25 miljarder pund, bl.a. som analys- och investeringsansvarig för del av hedgefonden samt investeringsrådgivare åt institutionella-, företags- och förmögenhetskunder. De senaste åren har han arbetat som investerings-och pensionsrådgivare i eget bolag. Jonas är utbildad nationalekonom från Umeå universitet.