styrelsen

Jonas Höglund
Styrelseordförande och grundare

Jonas Höglund har över 13 års erfarenhet från den finansiella sektorn där han arbetat som Associate Sales, Senior Sales och Director Sales hos två fondkommissionärer i Sverige med huvudsakligt fokus på att sälja olika investeringsprodukter till finansiella rådgivare runt om i landet. Dessförinnan arbetade han som livförsäkringsmäklare hos New York Life Insurance Company i Texas där han bl.a. förmedlade liv-, äldrevårds- och olycksfallsförsäkring. Jonas var tennisstipendiat och har en BBA in Management with an International Business Concentration från University of Texas at San Antonio.

styrelsen

Jonas Ljung 
VD och Partner

Jonas Ljung har över 12 års erfarenhet från den finansiella sektorn. Under åren 2007-2012 arbetade han i Storbritannien bl.a. på Deutsche Bank i London där han var Prime Broker åt några av världens största hedgefonder, däribland Paulson & Co, Two Sigma och Magnetar. Dessförinnan arbetade han i olika roller på Tilney, som idag har 55 kontor i Storbritannien och förvaltar över 25 miljarder pund, bl.a. som analys- och investeringsansvarig för del av hedgefonden samt investeringsrådgivare åt institutionella-, företags- och förmögenhetskunder. De senaste åren har han arbetat som investerings-och pensionsrådgivare i eget bolag. Jonas är utbildad nationalekonom från Umeå universitet.