Logotyp för Kapitalinvest

Pensionsrådgivning

Kapitalinvest har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva försäkringsdistribution avseende samtliga livförsäkringsklasser (direkt). Vi har tillgång till Tydligas upphandlade försäkringar och pensionsplaner som är mycket konkurrenskraftiga på den svenska marknaden. Om du är företagsägare kan vi även starta upp direktpension som vi erbjuder våra företagskunder som pensionslösning. Vår process till att bli kund startar ofta med ett introduktionsmöte där syftet är först och främst att vi ska lära känna varandra och ge er en bild av hur vi kan hjälpa dig och/eller ditt företag. Om allt känns bra bokar vi in ett nytt möte.  

Inför ett första rådgivningsmöte brukar vi inleda med att ta informationsfullmakt via fullmaktskollen.se, där vi är anslutet företag. Det är en kostnadsfri tjänst där du godkänner att vi – med hjälp av våra försäkringskoder hos olika försäkringsbolag – tar reda på hur din nuvarande pensionsbild ser ut. Ju mer information vi har, desto enklare för oss att ge lämpliga råd.  

Under pensionsgenomgången kommer vi bland annat att ge dig en sammanställning av dina befintliga pensionsförsäkringar, jämföra priser och försäkringsavgifter och se över flytträtter för försäkringarna. Utöver detta kan vi hjälpa dig att flytta och/eller samla ihop din tjänstepension på ett ställe om du så önskar. Våra kunder får en bra överblick och kan följa utvecklingen på sina pensionsförsäkringar och placeringar via kundinloggning.
Kontakt

Övriga tjänster

Private Banking

Kapitalförvaltning

Investeringsrådgivning

Kapitalinvest erbjuder en Private Banking-tjänst till dig som har 5 miljoner kronor eller mer att placera.

Läs mer om Private Banking

Vår filosofi baseras på modern kapitalförvaltning där vi enbart tar betalt av dig som kund baserat på nettolösningar genom exempelvis konsultarvode eller rådgivningsavgift.

Läs mer om Kapitalförvaltning

Vi erbjuder individanpassad rådgivning och tillgång till konkurrenskraftiga investeringsprodukter via premiumlösningar.

Läs mer om Investeringsrådgivning