Logotyp för Kapitalinvest

Bitcoin i fokus

1/11/2017

Bitcoin är en så kallad kryptovaluta, digitala pengar som ges ut med hjälp av kryptering, konstruerad för anonyma betalningar som görs helt oberoende av inverkan från stater och banker. Bitcoin är ett decentraliserat dubbelriktat virtuellt valutasystem och utgör medel på ett konto. Betalningar med Bitcoin görs mellan de som har en mjukvara som kallas wallet, digital plånbok. Vid en betalning sker en utväxling av kodade meddelanden som verifieras inom nätverket av användare. Avsändarens konto debiteras och en motsvarande kreditering sker på mottagarens konto. Det kanske mest revolutionerande med Bitcoin är att det är fråga om en mellanhandsfri valuta, dvs. den kan inte påverkas av någon centralbank i världen. Fördelarna är bl.a. anonymitet, snabbhet och lägre kostnader. Nackdelarna är framför allt att det inte finns något skydd motsvarande statlig insättningsgaranti.

Då värdeenheterna skapas automatiskt inom nätverket så finns det ingen central utgivare av Bitcoin och de representerar inte någon fordran på någon annan utan värdet består helt och hållet av förväntan på att den ska kunna användas i framtida transaktioner. Det gör att värdet är mycket känsligt för förändringar i dessa förväntningar. Det finns även en risk för innehavaren av Bitcoin att förlora värdet på den pga. bedrägeri eller olyckshändelse eftersom den digitala plånboken och vissa kodnycklar lagras på exempelvis en hårddisk. Om hårddisken skulle förstöras så förloras informationen och därmed tillgången till de Bitcoin som finns registrerade i plånboken. En extern part kan via dataintrång även komma över värdet genom att initiera en betalning till en plånbok som hen kontrollerar.

Bitcoins totala marknadsvärde är ca 100 miljarder dollar och marknadsandelen utgör för närvarande mer än hälften av kryptovalutamarknaden. Om man jämför Bitcoin med exempelvis Apple som är värt 8,5 gånger mer eller guld och dess marknadsvärde som för närvarande är ca 75 gånger större än Bitcoins totala marknadsvärde, så inser man att det är en bit kvar innan Bitcoin är en stor världsvaluta. Många hävdar att Bitcoin och andra kryptovalutor kan komma att ta över guldets plats som säker hamn i turbulenta marknadssituationer. Det ter sig dock osannolikt i närtid då kryptovalutornas prisutveckling är mycket volatil och risken att utsättas för hackerattacker är stor. Den globala efterfrågan på kryptovalutor stiger dock kraftigt och Bitcoins prisutveckling har varit minst sagt imponerande. I skrivande stund är en Bitcoin värd motsvarande 6 400 dollar vilket är en ökning på över 4 600 procent sedan start. I takt med att riskkapitalet fortsätter att söka sig till Bitcoin och andra kryptovalutor och antalet användare ökar så ökar även förståelsen och acceptansen för de nya betalningsmedlen. Framtidens betalningsmedel kommer troligtvis att se annorlunda ut och det är fullt möjligt att kryptovalutor blir norm för nästa generation.

Vänliga hälsningar,

Jonas Ljung
VD, Kapitalinvest

På Kapitalinvest sätter vi kunden i fokus, läs mer om Private Banking och våra övriga tjänster.