Logotyp för Kapitalinvest

Investeringsrådgivning

Investeringsrådgivning hos Kapitalinvest

Vi erbjuder individanpassad rådgivning och tillgång till konkurrenskraftiga investeringsprodukter via premiumlösningar. Vi har lång erfarenhet av framtagande av skräddarsydda, villkorsdrivna, placeringar. Under våra möten går vi bland annat igenom er kunskap och erfarenhet av värdepappersaffärer, finansiella tillgångar, riskvilja, avkastningsmål och utbildar er kring olika finansiella instrument. Vi samlar sedan all information som ligger till grund för en genomgång av lämpliga rekommendationer som vanligtvis ges i ett tredje möte.

Väljer ni att bli kund så kommer vi sedan gemensamt fram till hur ofta och på vilket sätt ni vill ha uppföljning av era placeringar. Vi erbjuder löpande rekommendationer för investeringar, omallokeringsförslag, kontinuerliga portföljanalyser samt pensionsgenomgångar via telefon och e-post samt vid möten. Våra kunder får en bra överblick och kan följa utvecklingen på sina placeringar och pensionsförsäkringar via kundinloggning.

Kontakt

Övriga tjänster

Private Banking

Kapitalförvaltning

Pensionsrådgivning

Kapitalinvest erbjuder en Private Banking-tjänst till dig som har 5 miljoner kronor eller mer att placera.

Läs mer om Private Banking

Vår filosofi baseras på modern kapitalförvaltning där vi enbart tar betalt av dig som kund baserat på nettolösningar genom exempelvis konsultarvode eller rådgivningsavgift.

Läs mer om Kapitalförvaltning

Vi hjälper dig att sammanställa pensionsförsäkringar, jämföra priser och kan flytta eller samla ihop din tjänstepension på ett ställe.

Läs mer om Pensionsrådgivning