Logotyp för Kapitalinvest

Om oss

Bolaget i korthet

Kapitalinvest grundades år 2016. Vi hjälper individer, företagare och institutioner att bygga, bevara och förvalta förmögenheter så de kan uppnå och fullfölja sina finansiella mål. Vi är både försäkrings- och investeringsrådgivare och kan därmed skräddarsy skatteeffektiva lösningar efter era behov. Tillsammans har vi över 30 års erfarenhet inom finansbranschen. Vår anglosaxiska bakgrund ligger till grund för vår strävan att hela tiden utvecklas. Vi är övertygade om att kontinuerlig kompetensutveckling hos våra medarbetare leder till hållbar finansiell framgång för alla parter.