Logotyp för Kapitalinvest

Kapitalförvaltning

Vår filosofi baseras på modern kapitalförvaltning där vi – i vår strävan att öka transparens och minska intressekonflikter – enbart tar betalt av dig som kund baserat på nettolösningar genom exempelvis konsultarvode, rådgivningsavgift eller prestationsbaserat arvode. Vi tar inte emot några tredjepartsersättningar (kickbacks) vilka oavkortat går tillbaka till våra kunder. Filosofin grundar sig i vår anglosaxiska erfarenhet och från länder som arbetar på detta vis idag. Kapitalinvest är en av få aktörer i Sverige som använder nettobaserad rådgivning.
Kontakt

Övriga tjänster

Private Banking

Investeringsrådgivning

Pensionsrådgivning

Kapitalinvest erbjuder en Private Banking-tjänst till dig som har 5 miljoner kronor eller mer att placera.

Läs mer om Private Banking

Vi erbjuder individanpassad rådgivning och tillgång till konkurrenskraftiga investeringsprodukter via premiumlösningar.

Läs mer om Investeringsrådgivning

Vi hjälper dig att sammanställa pensionsförsäkringar, jämföra priser och kan flytta eller samla ihop din tjänstepension på ett ställe.

Läs mer om Pensionsrådgivning