Logotyp för Kapitalinvest

Guld i fokus - Jan 2020

30/1/2020

World Gold Council är en organisation som följer marknadsutvecklingen inom guldindustrin och de ger en bra och tydlig bild av hur guldmarknaden ser ut. Här lämnas en summering av deras rapport gällande utbud och efterfrågan på guld under 2019.

Utbudet av guld landade på 4776 ton vilket var en ökning med 2 procent jämfört med 2018. Gruvproduktionen, som slog nytt rekord under 2018, sjönk med 1 procent och noterades till 3464 ton. Efterfrågan på guld sjönk med 1 procent jämfört med 2018 och landade på 4356 ton. De stora inflödena i ETF:er (börshandlade fonder) och liknande investeringsprodukter ökade med 325 ton vilket nästan motsvarade den kraftigt minskade efterfrågan på smycken samt guldtackor och mynt som minskade med 133 respektive 223 ton. Efterfrågan på guld delas upp i nedan angivna kategorier.

Smycken (48,4%)
Den globala efterfrågan sjönk med 6 procent till 2107 ton under 2019. En stor orsak till minskningen var den kraftiga ökningen i guldpriset under framför allt tredje kvartalet. Kina och Indien, de två största marknaderna, stod för ca 61 procent. I Indien minskade efterfrågan med 9 procent och i Kina minskade efterfrågan med 7 procent. Svagare ekonomisk tillväxt, stigande inflation, handelskrig och högre guldpris var huvudsakliga anledningar till den minskade efterfrågan. Efterfrågan på den amerikanska marknaden steg för tredje året i rad och ökade med 2 procent till 131 ton, vilket är den högsta nivån sedan 2009.

Investeringar (29,2%)
Investeringsefterfrågan landade på 1272 ton vilket var en ökning med 9 procent jämfört med 2018. Årligt inflöde i ETF:er landade på 401 ton vilket var en ökning med hela 426 procent jämfört med fjolåret. Investeringar i guldtackor och mynt sjönk med 20 procent och noterades till 871 ton vilket är den lägsta efterfrågan sedan år 2009. Kina och Indien är de två största marknaderna i världen. Den indiska efterfrågan sjönk med 10 procent och kinesisk efterfrågan minskade med hela 31 procent jämfört med året innan. Kina är dock fortsatt världens största marknad när det gäller guldtackor och mynt.

Centralbanker (14,9%)
År 2019 var det tionde året i rad av nettoköp av guld av centralbanker. Centralbankerna adderade 650 ton till sina guldreserver under året vilket var en minskning med 1 procent. Den globala guldreserven är 5 000 ton högre än i slutet på år 2009 och världens centralbanker har idag sammanlagt ca 34 700 ton guld. Under året köpte 15 centralbanker mer än ett ton guld i nettoköp vilket visar på en allt bredare efterfrågan på guld. Nettoköpen dominerades av centralbanker i tillväxtländer och största köpare var Turkiet som ökade sin guldreserv med 159 ton vilket var en ökning med 63 procent. Polen stod för det största enskilda köpet då de köpte 95 ton i juni månad. Ryska centralbanken var fortsatt stor nettoköpare av guld och adderade ytterligare 158 ton till sin guldreserv. Den ryska guldreserven har ökat med 1884 ton de senaste fjorton åren och noteras idag till ca 2241 ton totalt.

Teknologi (7,5%)
Efterfrågan på guld som används inom teknologi minskade med 2 procent och landade på 327 ton. Elektronikindustrin såg dock en ökning under årets sista kvartal inom 5G-infrastruktur som förväntas stiga ytterligare framöver.

Summering av 2019 (jämfört med 2018)

• Guldpriset steg med 18,4%.
• Totalt utbud var 4776 ton vilket var en ökning med 2%.
• Total efterfrågan var 4356 ton vilket var en minskning med 1%.
• Efterfrågan på smycken sjönk med 6% och landade på 2107 ton.
• Investeringsefterfrågan ökade med 9% varav inflödet i ETF:er ökade med hela 426%.
• Centralbankernas efterfrågan minskade med 1%.
• Efterfrågan inom teknologisektorn minskade med 2%.

Vänliga hälsningar,

Jonas Ljung
Founding Partner, Kapitalinvest

På Kapitalinvest sätter vi kunden i fokus, läs mer om Private Banking och våra övriga tjänster.