Logotyp för Kapitalinvest

Guld i fokus - Aug 2018

8/2/2018

Alla vet vad guld är och hur det ser ut men vad består guldmarknaden egentligen av? World Gold Council är en organisation som följer marknadsutvecklingen inom guldindustrin och de ger en bra och tydlig bild av hur det ser ut. Här lämnas en summering av deras rapport gällande utbud och efterfrågan på guld under 2017. Utbudet sjönk till 4398 ton vilket var en minskning med 4% jämfört med 2016. Gruvproduktionen var praktiskt taget oförändrad och återvinning av guld sjönk med 10%. Efterfrågan på guld sjönk till 4071 ton vilket var en minskning med 7% jämfört med 2016. Efterfrågan på guld delas upp i nedan kategorier.

Smycken (52,5%)
Efterfrågan på guldsmycken ökade med 4% och noterades på 2135 ton. De två största marknaderna, Kina och Indien, såg en ökad efterfrågan med 3 respektive 12 procent. Efterfrågan steg även i den amerikanska marknaden och landade på den högsta nivån sedan 2010. Den globala efterfrågan ökade med 82 ton varav 78 ton härleds till Kina, Indien och USA.

Investeringar (30,25%)
Investeringsefterfrågan landade på 1232 ton vilket var en minskning med 23% jämfört med 2016. Årligt inflöde i ETF:er sjönk till 203 ton vilket var en minskning med 63% jämfört med 2016. Investeringar i guldtackor och mynt minskade med 2% under året. Kinesisk efterfrågan ökade med 8% och noterade sitt näst bästa år i ökad efterfrågan hittills. Kina är fortsatt världens största marknad när det kommer till guldtackor och mynt.

Centralbanker (9,10%)
2017 var det åttonde året i rad av nettoköp av guld av centralbanker och noterades till 371 ton. Efterfrågan minskade med 38% under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan beroende på Venezuelas guld-swap-affär med Deutsche Bank där Venezuela lånade 1,2 miljarder dollar mot säkerhet, pant, av 45 ton guld till ett dåvarande marknadsvärde av 1,7 miljarder dollar. Venezuela lyckades aldrig betala tillbaka lånet till Deutsche Bank och blev därmed av med guldet. Nettoköpen dominerades av Ryssland som ökade sina inköp med 223 ton och har numera en guldreserv på 1839 ton. Det är elfte året i rad som Ryssland ökar sin guldreserv och tredje året i rad som de ökar med över 200 ton.

Teknologi (8,15%)
Efterfrågan på guld som används inom teknologi ökade med 3% och noterades kring 333 ton. Elektronikefterfrågan steg med 4% jämfört med 2016.

Summering av 2017 (jämfört med 2016)

  • Guldpriset steg med 12,6%.
  • Totalt utbud var 4398 ton vilket var en minskning med 4%.
  • Total efterfrågan var 4071 ton vilket var en minskning med 7%.
  • Efterfrågan på smycken ökade med 4%.
  • Investeringsefterfrågan minskade med 23%.
  • Centralbankernas efterfrågan minskade med 5%.
  • Efterfrågan inom teknologisektorn ökade med 3%.


Vänliga hälsningar,

Jonas Ljung, Kapitalinvest

På Kapitalinvest sätter vi kunden i fokus, läs mer om Private Banking och våra övriga tjänster.