Logotyp för Kapitalinvest

Guld i fokus

8/2/2021

World Gold Council är en organisation som följer marknadsutvecklingen inom guldindustrin och de ger en bra och tydlig bild av hur guldmarknaden ser ut. Här lämnas en summering av deras rapport gällande utbud och efterfrågan på guld under 2020.

Utbudet av guld landade på 4 633 ton vilket var en minskning med 4 procent jämfört med 2019. Gruvproduktionen sjönk med 4 procent och noterades till 3 400 ton. Produktionsminskningen berodde framför allt på covid-19-relaterade störningar. Efterfrågan på guld sjönk till den lägsta nivån sedan 2009 och landade på 3 760 ton. Efterfrågan på guld delas upp i nedan angivna kategorier.

Investeringar (47,2%)
Investeringsefterfrågan var totalt 1 773 ton vilket var en ökning med 40 procent jämfört med 2019. Årligt inflöde i guldbackade ETF:er (börshandlade fonder) landade på 877 ton vilket var en ökning med hela 120 procent. Investeringar i guldtackor och mynt ökade med 3 procent och noterades till 896 ton. Kina och Indien är de två största marknaderna i världen. Den indiska efterfrågan sjönk med 11 procent och kinesisk efterfrågan minskade med 6 procent jämfört med året innan. Kina är dock fortsatt världens största marknad när det gäller guldtackor och mynt.

Smycken (37,5%)
Den globala efterfrågan sjönk med hela 34 procent till 1 412 ton vilket var rekordlåg nivå. Kina och Indien, de två största marknaderna, bidrog mest till den minskade efterfrågan. I Indien minskade efterfrågan med 42 procent och i Kina minskade efterfrågan med 35 procent. Tillsammans stod de för 52 procent av den globala efterfrågan vilket kan jämföras med 2019 då de stod för 61 procent. Huvudsakliga anledningar till minskad efterfrågan var omfattande nedstängningar p.g.a. covid-19 i kombination med rekordhöga guldpriser under en ekonomisk nedgångsperiod.  

Teknologi (8%)
Efterfrågan på guld som används inom teknologi minskade med 7 procent och landade på 302 ton. Elektronikindustrin såg dock en ökning under årets sista kvartal och framför allt inom 5G-infrastruktur som förväntas stiga ytterligare framöver. Genomsnittligt estimat i industrin pekar på en ökning från 240 miljoner år 2020 till 500 miljoner 5G-smarttelefoner under 2021.

Centralbanker (7,3%)
År 2020 var det elfte året i rad av nettoköp av guld av centralbanker men lägsta nivån sedan trenden startade år 2010. Centralbankerna adderade 273 ton till sina guldreserver under året vilket var en minskning med 59 procent. Nettoköpen dominerades av centralbanker i tillväxtländer och största köpare var Turkiet som ökade sin guldreserv med 134 ton. Ryska centralbanken var tredje största nettoköparen av guld och adderade 27 ton till sin guldreserv. Ryssland har under många år reducerat sin exponering till amerikanska tillgångar. Den ryska centralbankens totala tillgångar består idag av ca 23 procent guld och 22 procent dollartillgångar. Guld har därmed passerat dollartillgångar och är numera näst största andelen efter eurotillgångar som utgör ca en tredjedel av totala tillgångar.      

Summering av 2020 (jämfört med 2019)

• Guldpriset i dollar steg med ca 25%.
• Totalt utbud var 4 633 ton vilket var en minskning med 4%.
• Total efterfrågan var 3 760 ton vilket var en minskning med 14%.
• Investeringsefterfrågan ökade med 40% varav inflödet i ETF:er ökade med hela 120%.
• Efterfrågan på smycken sjönk med 34%.
• Efterfrågan inom teknologisektorn minskade med 7%.
• Centralbankernas efterfrågan minskade med 59%.

Vänliga hälsningar,

Jonas Ljung, Kapitalinvest

På Kapitalinvest sätter vi kunden i fokus, läs mer om Private Banking Stockholm och våra övriga tjänster.