Logotyp för Kapitalinvest

Millenials i fokus

9/11/2017

Millennials eller Generation Y är personer födda mellan år 1980–2000. De är redan den största arbetsföra generationen och år 2020 kommer de utgöra hälften av alla anställda i USA. Millennials har vuxit upp i en tid med mycket snabb teknologisk förändring och globalisering vilket gett dem andra prioriteringar och förväntningar än  tidigare generationer. De är vana vid oavbruten åtkomst till produkt- och prisjämförelser och utvärderar ofta andra  konsumenters omdömen innan de tar köpbeslut. De är inte så intresserade av att köpa bilar, musik eller lyxvaror. De  söker sig hellre till företag som erbjuder produkterna eller tjänsterna utan krav på ägarskap, exempelvis Spotify.  Hälsan är viktig och de tränar mer, äter smartare och röker mindre än tidigare generationer. De flyttar hemifrån,  gifter sig och skaffar även barn senare än tidigare generationer.

De skiljer sig även från övriga generationer i sitt fokus på corporate social responsibility (CSR), företag som tar  ansvar utöver det lagen kräver. Företag som arbetar med CSR ser sin påverkan på omgivningen, huvudsakligen  sociala, miljömässiga och ekonomiska, och tar ansvar för dessa. Millennials vill inte bara att det ska finnas ett syfte med företagets CSR utan även ha möjlighet att vara med och påverka det. Oavsett vilken jobbtitel de har så vill de veta att de arbetar på ett företag där de indirekt gör en positiv skillnad för världen och utgår numera från att företaget visar att de gör skillnad. Cone Communications har genomfört en stor undersökning av Millennials som bl.a. visade att 64 procent av de tillfrågade inte skulle ta ett jobb på ett företag som saknar ett starkt CSR-program och 75 procent kan tänka sig en löneminskning för att få jobba hos ett ansvarsfullt företag. Millennials tenderar att se sin arbetsplats som en förlängning av vem de är och vad de står för. Det är viktigt för de att jobba på ett företag som erbjuder möjligheten att göra skillnad i alla aspekter av livet såväl på som utanför arbetsplatsen. Hela 89 procent nämnde att de aktivt vill delta och hjälpa företaget förbättra sitt CSR-program genom feedback, idéer och möjliga lösningar.

Millennials ser sociala medier som en plats där de kan dela innehåll som reflekterar deras värden och visar entusiastiskt upp hur deras arbete har en positiv inverkan i världen. Företag som förser sina anställda med verktyg som kan sprida information inom sociala medier kommer att skapa autentiska ambassadörer för deras CSR-program och bygga varumärke inifrån verksamheten. Undersökningen visar klart och tydligt att företag bör, för att kunna behålla och inspirera talanger inom Generation Y, fokusera mer på CSR-program och därigenom ha bättre möjlighet att bli framgångsrika i framtiden.

Vänliga hälsningar,

Jonas Ljung
VD, Kapitalinvest