Logotyp för Kapitalinvest

Blankning i fokus

6/3/2020

Det obehagliga Coronavirusets framfart är en s.k. svart svan, oförutsedd händelse, som har skakat om finansmarknaderna. I samband med oförutsedda händelser dyker ofta begreppet blankning upp i finansiella medier. Blankning, även kallat kort position, innebär att man lånar ett finansiellt instrument, exempelvis aktier, och säljer sedan dessa i tron att kursen ska falla. Syftet är att tjäna pengar på en aktie som är förväntad att falla i värde och köpa tillbaka aktierna till en lägre kurs vid ett senare tillfälle. Blankaren har ett krav på sig att någon gång i framtiden lämna tillbaka de lånade aktierna. Om priset vid återköp, inklusive kostnader, är lägre än försäljningspriset har man gjort en vinst när man lämnar tillbaka aktierna till den som man har lånat de av och därigenom skapat avkastning.

Blankningsexempel

För enkelhetens skull så omfattas inte nedan hypotetiska blankningsexempel av courtage eller andra avgifter. Eva tror att Flygbolag AB:s aktiekurs ska falla framöver. För att kunna tjäna pengar på det eventuella aktiefallet så blankar hon aktien. Eva lånar 1 000 aktier av Adam för 100 kr styck och säljer av dem omedelbart till samma pris, totalt belopp 100 000 kr. Eva får rätt i sin placeringstro då aktien faller i värde. När aktien fallit till 70 kr styck bestämmer sig Eva för att ta hem vinsten. Hon lämnar igen aktierna till Adam och har därmed gjort en vinst på 30 000 kr (skillnaden mellan försäljningspriset som var 100 000 kr och återköpspriset på 70 000 kr).

Risker med blankning

Om de aktier som man blankar kraftigt stiger i värde och man samtidigt saknar tillräcklig säkerhet så kan man tvingas att återköpa aktierna i ett ofördelaktigt läge. En annan risk vid blankning är om aktien som man blankar har dålig aktieomsättning då det blir svårare att köpa tillbaka aktierna vid exempelvis en kraftig kursökning. Risken för kursmanipulation är stor när aktörer med tillgång till väldigt mycket kapital, exempelvis större hedgefonder, blankar i stor omfattning vilket pressar ner priset på aktien. Det kan i sin tur leda till en kortsiktigt ”felaktig” aktieprissättning baserat på fundamentala värderingar av företaget. Stora långivare av aktier kan samtidigt manipulera aktiekursen genom att kräva tillbaks utlånade aktier vilket skapar ett köptryck på aktien. Potentiell förlust vid blankning kan bli väldigt stor då en aktie inte har någon gräns för vad den kan stiga i värde. Om man exempelvis använder 100 000 kr till att blanka en aktie och aktiekursen går från 100 kr till 200 kr per aktie under låneperioden så måste den som har blankat aktien köpa tillbaka aktierna för 200 000 kr och har därmed gjort en förlust på 100 000 kr plus avgifter i samband med blankningen.

Blankningsbara tillgångar

Derivatmarknaden, en del av värdepappersmarknaden som omfattar bl.a. handel med optioner, terminer, warranter och swappar, erbjuder möjlighet att bl.a. blanka obligationer, valutor, index och råvaror. Investerare som tror att risken är betydande för en bred nedgång i marknaden kan blanka ett helt index. Det innebär i praktiken att man förvärvar en säljoption mot ett underliggande index. Om index faller så stiger värdet på säljoptionen och vice versa. En sådan placering kan medföra en värdeökning som kan kompensera för eventuell värdeminskning i övrigt aktieinnehav – hedge i portföljen.

Med hjälp av blankning kan man tjäna pengar på en övervärderad tillgång. En av världens mest kända blankningsaffärer utfördes av George Soros när han fick Storbritanniens centralbank på fall år 1992. Soros spekulerade i att det brittiska pundet skulle falla i värde. Den brittiska centralbanken kämpade för att upprätthålla pundets dåvarande fasta växelkurs genom stödköp och höjda räntor men var till slut tvingade att släppa växelkursen fri. Då föll växelkursen kraftigt och Soros tjänade över en miljard dollar på affären.

Vänliga hälsningar

Jonas Ljung
Founding Partner, Kapitalinvest

På Kapitalinvest sätter vi kunden i fokus, läs mer om Private Banking och våra övriga tjänster.