Logotyp för Kapitalinvest

Warren Buffet i fokus

8/7/2020

Världens mest kända långsiktiga aktieinvesterare, Warren Buffett, har som första investeringsregel att aldrig förlora pengar. Hans andra regel är att aldrig glömma den första regeln. Det är dock regler som han själv gjort undantag från. Vid två tillfällen sedan 1999 har hans aktieinnehav förlorat ca 50% av sitt värde. Vad Buffett antagligen vill säga med sina regler är att man inte alltid bör försöka undvika en kraftig korrigering i aktiemarknaden utan snarare undvika att gripas av panik och ta ut pengarna vilket resulterar i realiserade förluster. Hans investeringsstrategi vid kraftiga nedgångar historiskt har varit att ha is i magen och även passa på att köpa mer aktier när det rasat kraftigt och därigenom fortsatt tjäna pengar långsiktigt.

Rekordstor kassa

Under den senaste årsstämman i Berkshire Hathaway, som är investmentbolaget där Warren Buffett är storägare, redovisades en rekordstor kassa på över 137 miljarder dollar, vilket motsvarar ca 1270 miljarder kronor. Buffett har alltid föredragit att investera i högkvalitetsbolag till rimliga aktievärderingar. Han uttalade tidigare i år att han inte tycker att aktiekurserna är tillräckligt attraktiva och därför avvaktat med att investera. Buffett och övriga investeringsansvariga i Berkshire Hathaway har kritiserats hårt för att inte investerat pengarna efter börsfallen i coronakrisen. Allt fler har börjat ifrågasätta Buffetts träffsäkerhet och menar att han blivit försiktigare med åldern – han fyller 90 år i augusti. Under årets första kvartal redovisade Berkshire Hathaway en förlust på närmare 50 miljarder dollar och nämnde att de flesta av deras dåvarande innehav var drabbade av coronaviruset. Pandemin resulterade bl.a i att Berkshire Hathaway valde att avyttra allt innehav i de fyra största amerikanska flygbolagen.

Det finns dock andra som ser Buffetts inaktivitet som ett orosmoln och tecken på att marknaden ska falla framöver. Buffett med kollegor var säkerligen beredda att rädda utvalda företag i coronakrisen och därigenom skapa långsiktigt bra affärer liknande det de gjorde under finanskrisen 2008-2009. Den här gången agerade dock den amerikanska centralbanken, Fed, snabbt själva genom att pumpa in enorma stimulansåtgärder för att ”hantera” den ekonomiska situationen. I det närmast panikartade agerandet från Fed så försvann vissa potentiella, långsiktiga, investeringsmöjligheter.

Buffett-indikatorn

Warren Buffett har skapat sin förmögenhet genom att köpa högkvalitativa aktier till låga, rimliga, priser. För att kunna göra en bedömning av hur aktiemarknaden är värderad använder Buffett bl.a. landets totala börsvärde dividerat med landets BNP. En rimlig värdering av aktiemarknaden bör, enligt modellen, ha ett börsvärde/BNP-ratio på 75-90%. Nuvarande ratio är över 150% vilket är högre än IT-bubblans toppnotering och enligt modellen tecken på att aktiemarknaden är övervärderad. Under börsfallet i coronakrisen var det lägsta ratiot på 120%. M.a.o. var aktiemarknaden enligt modellen fortsatt övervärderad och aktiekurserna hade behövt falla kraftigare för att Buffett skulle känna sig komfortabel att använda sin rekordkassa. Under finanskrisen 2008-2009 föll amerikanska aktiemarknaden med mer än 50%. Buffett-indikatorn föll som lägst ner till 56,5% i mars 2009 vilket indikerade en undervärderad aktiemarknad och resulterade i hög aktivitet hos Buffett som köpte aktier i högkvalitetsbolag som bl.a. Johnson & Johnson och Walmart till mycket fördelaktiga aktiepriser.

Nytt förvärv men fortsatt låg aktivitet

Nyligen gjorde Berkshire Hathaway sitt första större förvärv under coronakrisen genom köp av Dominion Energy’s naturgastillgångar för tio miljarder dollar. Även om Berkshire inte har genomfört något ”elefant-förvärv” senaste tiden så har de inte varit inaktiva. Nyligen förlorade de en budgivning om hård- och mjukvarudistributören Tech Data och blev approcherade av smyckestillverkaren Tiffany Co. men valde att tacka nej till affären som istället gick till LVMH.

Framtiden får utvisa om Buffetts försiktiga strategi är ett tecken på att de finansiella marknaderna ska falla framöver eller om det är ”nya tider” och investeringsgurun förlorat sin träffsäkerhet.  

Glad sommar!

Jonas Ljung
Founding Partner, Kapitalinvest