Om oss

Kapitalinvest är ett kunskapsföretag som metodiskt och långsiktigt arbetar med investerings- och pensionsrådgivning till företag och privatpersoner. Vi fokuserar på att förstå och ta reda på vad du och/eller ditt företag vill åstadkomma. För oss handlar rådgivning om att ge dig förutsättningar att ta beslut. Det innebär att vi alltid förser dig med både för- och nackdelar i olika beslutsfrågor.

Såhär ser processen ut:

I vanliga fall har vi ett introduktionssamtal för att vi tillsammans ska få en uppfattning om hur er situation ser ut. Till det mötet behöver du sällan ha med dig någonting. Syftet är först och främst att vi ska lära känna varandra och få en bild av hur vi kan hjälpa dig och/eller ditt företag. Om allt känns bra bokar vi in ett andra möte. Under det mötet går vi bl.a. igenom er kunskap och erfarenhet av värdepappersaffärer, finansiella tillgångar, riskvilja, avkastningsmål och utbildar er kring olika finansiella instrument. Vi samlar sedan all information som ligger till grund för en genomgång av lämpliga rekommendationer som ges i ett tredje möte. Väljer ni att bli kund så kommer vi sedan gemensamt fram till hur ofta och på vilket sätt ni vill ha uppföljning av era placeringar.